Tag Archives: ของที่ระลึก

ของที่ระลึกคืออะไร และทำไมต้องมีการแจกของที่ระลึกในงานต่างๆ ด้วย

ทุกคนคงคุ้นเคยกับสิ่งที่ชื่อว่า ของที่ระลึกกันดี เป็นของที่เรามักจะเห็นกันได้เสมอ อย่างงานแต่งงาน หรือการประเพณีต่างๆ ที่มีการแจกของที่ระลึกให้กับแขกที่มาร่วมงาน สำหรับความหมายของคำว่า ของที่ระลึก นั้นก็คือ ต้องแบ่งออกเป็นสองคำก่อน คำแรกคำว่า ของ ซึ่งหมายที่สิ่งของ ที่สามารถจับต้องได้ แทนความหมายของผู้ให้ในแต่ละงานแต่ละเหตุการณ์ และคำว่า ที่ระลึก ก็คือ เหตุการณ์ที่อยากจะให้ผู้รับได้เห็นเหตุการณ์นั้น ว่าของสิ่งนี้ที่ได้มา มาจากงานไหน

นี่จึงเหตุผลที่จะชี้ให้เห็นว่า ทำไมในงานต่างๆ จึงต้องมีการ ผลิตของที่ระลึก เพื่อมาแจกให้กับคนในงานนั้น ก็เพื่อที่จะเตือนให้คนได้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ครั้งหนึ่ง เขาได้เคยเข้ามาร่วมงาน หรือว่าเป็นส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนั้นๆ นั่นเอง แล้วประโยชน์ของของที่ระลึกนั้น มีอะไรบ้าง นอกจากการให้เป็นที่ระลึกอย่างเดียว

ประโยชน์ของการให้ของที่ระลึก

-ให้ความรู้สึกที่ดีต่อกัน การให้ของที่ระลึกกับใครสักคน เป็นการแสดงน้ำจิตน้ำใจที่ดีต่อกัน เมื่อคนที่ได้รับ รับไป มันก็เป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกที่ดีให้กับผู้รับ และผู้ที่ให้เอง ก็จะรู้สึกดีไปด้วย ที่ตัวเองได้เป็นผู้ให้ เราจึงมักจะเห็นคนที่เป็นเจ้าภาพในงาน มักจะเอา ของที่ระลึก มาแจกคนในงานเสมอ แม้ว่าจะเป็นของเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม

-เป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงาม ของที่ระลึกบางอย่าง มักจะทำขึ้นมาให้มันเหมาะกับประเพณี หรือว่าสิ่งที่เป็นที่นิยมในพื้นที่นั้นๆ อย่างเช่นของพื้นบ้าน ของที่มีมาตั้งแต่โบราณอย่างผ้าไหม ตะกร้า เสื้อประจำหมู่บ้าน  ซึ่งมันก็เป็นการเผยแพร่แนวคิดของคนในพื้นที่ และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้คนรู้จักในวงกว้างกันมากขึ้น และทำให้ชุมชนนั้น เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้นด้วย

-เพื่อประโยชน์ใช้สอย ของที่เป็นของที่ระลึกบางอย่างนั้น ผู้ที่รับไปแล้ว ก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานจริงได้ในชีวิตประจำวัน ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเก็บไว้อย่างเดียว อย่างเช่นของที่ระลึกที่เป็นกระเป๋า เป็นจาน ชาม ช้อน ส้อม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้รับโดยตรง

-สร้างความทรงจำที่ดี ในงานต่างๆ ที่มีการให้ ของที่ระลึก มาแจกคนในงาน และถ้ายิ่งเป็นงานที่มีกิจกรรม หรืออะไรที่เป็นการสร้างความสุขให้คนในงาน เมื่อคนที่ได้รับของที่ระลึกไป คนที่รับไปก็จะรู้สึกในขณะที่ได้รับ และเมื่อได้รับไปแล้ว หากย้อนมองกลับมาเหตุการณ์วันนี้ เขาก็จะยังมีความสุขเหมือนเดิม เพราะสิ่งของที่ให้นั้น มันเป็นการสร้างความทรงจำที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเอามาดูเมื่อไหร่ ผู้รับก็จะระลึกเหตุการณ์นั้นๆ ได้เสมอ

ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผล ว่าทำไมทุกงานที่จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ หรือว่างานเล็ก จะมีการ ผลิตของที่ระลึก เพื่อมาแจกให้กับคนที่มาร่วมงาน ก็เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นนั่นเอง และก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำควรอนุรักษ์เอาไว้